Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Rahastus 2019-2022
Rahastus 2018
Rahastus 2017
Varasem rahastus
Ohvriabi seaduse muudatus 2017
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Rahastus 2019-2022

 

2018. aasta septembris kuulutas sotsiaalkindlustusamet välja riigihanked, millega otsiti järgmisteks aastateks naiste tugikeskuse teenuse pakkujaid kõikidesse maakondadesse. Hanked viidi läbi eraldi 14 piirkonnas.

Võrreldes eelmiste hangetega oli muutunud pakkujate hindamissüsteem. Hindamissüsteem tugines seekord täielikult väärtuspunktidele ning aluseks võeti kolm kriteeriumi: meeskonna kompetents, teenuse korraldus ja sisu, teenuse osutamisega kaasneda võivad riskid ja nende maandamine. Teenuse maksumuse määras hankija, mis tähendab, et alapakkumisi seekord teha ei saanud.

Võrreldes varasemate hangetega otsiti teenusepakkujaid pikemaks perioodiks – kolmeks aastaks, kaheaastase pikendamise võimalusega. Lisaks suurenes ka teenuse üldrahastus 30 protsendi võrra. Teenuse eelarve üheks aastaks on 1 miljon eurot.

 

Novembri lõpuks selgusid hanke tulemused, edukaks osutusid järgmised pakkumused:

1. HARJUMAA

Ühispakkujad MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. 

2. IDA-VIRUMAA 

Ühispakkujad Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit.  

3. JÕGEVAMAA 

Ühispakkujad Jõgevamaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. 

4. JÄRVAMAA

Ühispakkujad Järvamaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. 

5. LÄÄNE- JA HIIUMAA

Mõlema maakonna peale osutusid edukaks ühispakkujad Läänemaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. 

6. LÄÄNE - VIRUMAA 

Ühispakkujad MTÜ Virumaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. 

7. PÄRNUMAA

MTÜ Pärnu Naiste tugikeskus. 

8. PÕLVAMAA 

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus 

9. RAPLAMAA 

Ühispakkujad Eesti Naiste Varjupaikade Liit ja MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu 

10. SAAREMAA

MTÜ Pärnu Naiste tugikeskus. 

11. TARTUMAA

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus.

12. VALGAMAA 

Ühispakkujad MTÜ Valgamaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. 

13. VILJANDIMAA

Ühispakkujad Mittetulundusühing Viljandimaa Naiste Tugikeskus  ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit.  

14. VÕRUMAA 

Ühispakkujad MTÜ Võrumaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit.

 

 

Maakond Maksumus aastas Võitja Teised pakkujad
Harjumaa 115500 Kriisikodu +ENVL Eluliin Viimsi NTK
  115500 ENVL+Kriisikodu Eluliin  
Ida-Virumaa 51000 Ida-Virumaa NTK +ENVL Eluliin Tartu (NTTK)
  51000 Ida-Virumaa NTK +ENVL Eluliin  
Jõgevamaa 50000 Jõgevamaa NTK +ENVL Eluliin Tartu (NTTK)
Järvamaa 50000 Järvamaa NTK +ENVL Eluliin  
Läänemaa+Hiiumaa 55000 Läänemaa NTK +ENVL Eluliin  
Lääne-Virumaa 55000 Virumaa NTK +ENVL Eluliin Keerub
Raplamaa 55000 ENVL+Kriisikodu Eluliin Pärnu NTK
Valgamaa 55000 Valgamaa NTK +ENVL   Tartu (NTTK)
Viljandimaa 55000 Viljandimaa NTK +ENVL Eluliin  
Võrumaa 55000 Võrumaa NTK +ENVL   Tartu (NTTK)
Pärnumaa 63000 Pärnu NTK    
Põlvamaa 50000 Tartu (NTTK)    
Saaremaa 50000 Pärnu NTK    
Tartumaa 75000 Tartu (NTTK)    

 

 

2021. aastal pikendati hankelepinguid samade summade piires ühe aasta võrra, st 2022. aasta novembri lõpuni.

 

 

Lisaks toetatakse naiste tugikeskuste tööd 2019. aastal  ka tegevustoetustega läbi Sotsiaalministeeriumi eelarve.

 

150 000 euro suurune tegevustoetus aastateks 2019-2020  Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kaudu 10 piirkonnas tegutsevatele naiste tugikeskustele jaguneb järgmiselt:

 

 

Kulutuse sisu

Summa

1. Üleriigilise vägivalda kogenud naiste tasuta tugitelefoni 1492 käigushoidmine (baastelefoni ruumi rent, lühinumbri riigilõiv, kõnede  maksumus)

16000

2. Emaga kaasas olevate laste psühholoogiline nõustamine (nõustajate tunnitasu + sõidukulud)

48000

3. Enesekaitsekoolitused (koolitajate tasu, ruumi rent, koolitaja sõidukulud) 20 koolitust

2000

4. Lääne- ja Hiiumaal lisateenuste osutamine naiste tugikeskuse klientidele (naiste tugigrupid, tegevused lastega) ja vägivalla ennetustöö

40000

5. Ennetus- ja teavitustööks vajalike infomaterjalide tootmine ja levitamine, 24 kuud

10000

6. Supervisioonid tugikeskuste töötajatele (grupisupervisiooni tunnitasu 70 eur, ind.supervisioon 40 eur + sõidukulud)

12000

7. Täiendkoolitused naiste tugikeskuste töötajatele (koolitajate tasud, osavõtjate majutus, toitlustus, sõidukulud) 

10000

8. Administratiivkulud (raamatupidamine, side-ja bürookulud, transport, veebilehe arendus ja IT tugi)

12000

Otse saavad 5000 euro suurusi tegevustoetusi 2019. aasta eelarvest järgmised tugikeskused:

Läänemaa Naiste Tugikeskus

Pärnu Naiste Tugikeskus

Tähtvere Avatud Naistekeskus

Viljandimaa Naiste Tugikeskus