Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskused 2017
Naiste tugikeskused 2016
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Naiste tugikeskuste kontaktid

 


 

2019. aastast osutavad ohvriabi seaduse alusel naiste tugikeskuse teenust

järgmised SKA poolt riigihankes leitud teenuseosutajad:

 

Harjumaal Tallinna Naiste Kriisikodu 5264697,  tallinn@naisteabi.ee

ja ENVL Tallinna Naiste Tugikeskus 57570911 tallinnanaistetugi@gmail.com

 

Ida-Virumaal Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik

53332627 naistetugikeskus@gmail.com

 

Järvamaal Järvamaa Naiste Tugikeskus

58133755 jarvanaistekeskus@gmail.com  

 

Jõgevamaal Jõgevamaa Naiste Tugikeskus

58600170 jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Läänemaal koos Hiiumaaga 

Läänemaa Naiste Tugikeskus

5042300 laanenaistetugi@gmail.com

51977170 hiiumaanaistetugi@gmail.com

 

Lääne-Virumaal Virumaa Naiste Tugikeskus

56297745 virunaistekeskus@gmail.com,

 

Pärnumaal Pärnu Naiste Tugikeskus

53981620, 53650260 naistevarjupaik@gmail.com

 

Põlvamaal Naiste Tugi- ja Teabekeskus

58849494 polva@naistetugi.ee

 

Raplamaal ENVL Raplamaa Naiste Tugikeskus

54005144 raplamaanaistetugikeskus@gmail.com  

Saaremaal Pärnu Naiste Tugikeskus 53098919 saaremaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Tartumaal Naiste Tugi- ja Teabekeskus

55949496 info@naistetugi.ee

 

Valgamaal Valgamaa Naiste Tugikeskus 53032544 valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Viljandimaal Viljandimaa Naiste Tugikeskus

58050535 viljandinaistetugi@gmail.com

 

Võrumaal Võrumaa Naiste Tugikeskus

52 83 615, vorunaistetugi@gmail.com