Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
KKK

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Tugitelefon 1492

1492  on üleriigiline 24h lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele, kes:

·         tunnevad, et tahavad oma probleemist rääkida

·         soovivad leida olukorrast väljapääsu

·         vajavad tuge oma murele lahenduste otsimisel

·         otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei tea kuhu ja kelle poole pöörduda

·         tahavad analüüsida võimalikke variante oma vägivaldse lähisuhte lõpetamiseks

·         on valikute ees, kuidas korraldada enda ja oma laste elu pärast lahutust

·         on langenud vägistamise ohvriks

Tugitelefonile helistamine on kõigist sidevõrkudest tasuta.

 

Naiste tugitelefoni töötajad:

·         pakuvad ohvritele emotsionaalset tuge ja jõustavad neid;

·         hindavad koos ohvriga turvariske ja koostavad tegevusplaani riskide maandamiseks

·         kõrge riskiga olukordades suunavad ohvri kohe politseisse või  teatavad kokkuleppel ise juhtumist politseile

·         informeerivad ohvreid nende õigustest ja vastavast seadusandlusest, samuti edasistest abivõimalustest ja erinevatest teenustest

·         annavad asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigiasutuste ja teiste teenuseid pakkuvate asutuste ja organisatsioonidega

·         viivad ohvri vajadusel kokku talle sobivat abi või tugiteenust pakkuva asutuse või organisatsiooniga (nt ohvriabi, naiste tugikeskus, lastekaitse, kohalik omavalitsus, meditsiiniasutus jne)

 

Emotsionaalset tuge ja informatsiooni pakutakse ka vägivalla ohvritest naiste lähedastele.

 

Samuti antakse nõuandeid vägivalla ohvrite abistamiseks ja informatsiooni erinevate abivõimaluste ja teenusepakkujate kohta vägivalla ohvritest naistega kokku puutuvatele spetsialistidele  (nt lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, lasteaiakasvatajad, psühholoogid, meedikud, prokurörid, politseinikud jne) vägivalla juhtumitele võimalikult paremate lahenduste leidmiseks.

 

Telefonile helistanud isikutele on tagatud anonüümsus. Erandiks on vaid olukorrad kui informatsiooni edastamine on hädavajalik sest edastamata jätmine ohustab otseselt helistaja või teiste inimeste elu ja tervist.

 

 

Tugitelefonile vastavad naiste tugikeskuste töötajad vabatahtlikus korras, sest senine teenuse riiklik rahastus lõpetati 2019. aastast. Kõnedega seotud tehnilised kulud saame katta tänu tegevustoetusele.

 

.