Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Rahastus 2019-2022
Rahastus 2018
Rahastus 2017
Varasem rahastus
Ohvriabi seaduse muudatus 2017
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Varasem rahastus

2017. aasta sügisel avaldatud naiste tugikeskuse teenuse riigihanke tehnilise kirjelduse dokumendis sisaldus järgmine taustainfo tugikeskuse teenuse rahastamise kohta:

Varasemalt on naiste varjupaikade teenust rahastatud Sotsiaalministeeriumi riigieelarvelistest eraldistest, Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) projektide kaudu, samuti Norra finantsmehhanismi vahenditest.

 

Aasta

Riigieelarve baas

Summa

Allikad

2012

0

311 000

HMN

2013

0

429 700

HMN

2014

430 000

592 115

430 000 SoM eraldis,  162 115 Norra projekt (+ 2 uut said läbi HMN ka, seda summat siin sees ei ole)

2015

500 000

687 207

500 000 SoM eraldis, 187 207 Norra projekt

2016

500 000

764 200

500 000 SoM eraldis, 54 000 Norra projekt, 150 000 ühekordne lisaraha (SoM eelarvest), fraktsioonide toetus

 

 

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu andmed rahastuse jaotusest aastatel lõikes erinevad veidi, kuna oleme kasutanud erinevat metoodikat.

Ilmselge on aga fakt, et 2017. aastal riiklikule teenusele üleminekul vähendati tugikeskuse teenuse rahastust üle 100 tuhande euro võrra.

 

Aasta

Riigieelarve eraldis

HMN projektid

nõust. Norra projekt

Nõustamis-teenused

Kokku

Maakondi

Maakonna keskmine

Pöördunud naisi

2012

 

315900

 

 

315900

9

35100

1570

2013

 

411000

77000

 

488000

10

48800

1524

2014

430000

40700

170100

 

640800

13

49292

1617

2015

500000

 

185400

 

685400

13

52723

1763

2016

500000

 

30000

195000

725000

15

48333

1055*