Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Rahastus 2019-2022
Rahastus 2018
Rahastus 2017
Varasem rahastus
Ohvriabi seaduse muudatus 2017
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Rahastus 2018

2018. aastaks on SKA eelarves naiste tugikeskuste teenuste osutamiseks ette nähtud 770 000 eurot.

2018. aastal jätkavad riigihankes nr 179904 kaheks aastaks sõlmitud lepingute alusel teenuse osutamist naiste tugikeskused neljas piirkonnas: Harjumaal, Ida-Virumaal, Pärnumaal ja Tartumaal.

Vastavalt lepingutele kulub nende tugikeskuste rahastuseks aastas 304 852 eurot.

 

RTK kuulutas 17. oktoobril 2017 välja riigihanke nr 189872 naiste tugikeskuse teenuse osutajate leidmiseks.

Hange oli jaotatud teenuse osutamise piirkondade järgi kümneks osaks:

I osa – Teenuse osutamine Viljandimaal, mille eeldatavaks maksumuseks oli 50 000 eurot

II osa – Teenuse osutamine Lääne-Virumaal, mille eeldatavaks maksumuseks oli 50 000 eurot

III osa – Teenuse osutamine Võrumaal, mille eeldatavaks maksumuseks oli 45 000 eurot

IV osa – Teenuse osutamine Läänemaal ja Hiiumaal, mille eeldatavaks maksumuseks oli 50 000 eurot

V osa – Teenuse osutamine Raplamaal, mille eeldatavaks maksumuseks oli 45 000eurot

VI osa – Teenuse osutamine Järvamaal, mille eeldatavaks maksumuseks oli 45 000 eurot

VII osa – Teenuse osutamine Jõgevamaal, mille eeldatavaks maksumuseks oli 45 000 eurot

VIII osa – Teenuse osutamine Valgamaal, mille eeldatavaks maksumuseks oli 45 000 eurot

IX osa – Teenuse osutamine Põlvamaal, mille eeldatavaks maksumuseks oli 45000 eurot

X osa – Teenuse osutamine Saaremaal, mille eeldatavaks maksumuseks oli 45 000 eurot

 

Hanke eeldatav maksumus piirkondade peale kokku oli 465 000 eurot.

 

Tähtvere Avatud Naistekeskus vaidlustas hanke tingimused halduskohtus, mille tulemusena peatati hange esialgse õiguskaitse tagamiseks.

 

4. detsembril 2017 algatas RTK uue, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke nr 192848 „Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile”, milleeesmärgiks oli ajutiste halduslepingu sõlmimine naiste tugikesksuse teenuse osutamise jätkamiseks 2018. aasta algusest kuni kohtuotsuse tegemiseni ja vaidluses oleva riigihanke tulemuste väljaselgitamiseni.

 

RTK tegi ettepaneku kõigile senistele lepingupartneritele, v.a. Tähtvere Avatud Naistekeskus, esitada oma pakkumused. Viljandi ja Võru maakonnas tehti pakkumuse esitamise ettepanek kuni 2017. aastani seal Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud teenuse osutajatele. Igas maakonnas tehti pakkumuste esitamise ettepanek ainult ühele organisatsioonile, ehkki paljudes maakondades tegutsesid sel ajal paralleelselt riikliku teenuse osutajatega ka sõltumatud naiste tugikeskused.

 

8.-9. detsembril 2017 sõlmiti  järgmised ajutised lepingud:

Maakond

Teenuseosutaja

Eeldatav maksumus vastavalt peatatud hanke tingimustele kuus

Sõlmitud ajutise lepingu maksumus kuus

Eeldatav maksumus aastas

Teenuse maksumus aastas vastavalt lepingule

Jõgevamaa

Jõgevamaa Naiste Tugikeskus

3 750,00

3 750,00

45 000,00

45 000,00

Järvamaa

ELULIIN

3 750,00

3 125,00

45 000,00

37 500,00

Läänemaa ja Hiiumaa

ELULIIN

4 166,00

3 125,00

50 000,00

37 500,00

Lääne-Virumaa

OÜ Keerub

4 166,00

3 471,67

50 000,00

41 660,04

Põlvamaa

Naiste Tugi- ja Teabekeskus

3 750,00

3 714,92

45 000,00

44 579,04

Raplamaa

ELULIIN

3 750,00

3 125,00

45 000,00

37 500,00

Saaremaa

Pärnu Naiste Tugikeskus

3 750,00

3 750,00

45 000,00

45 000,00

Valgamaa

Valgamaa Naiste Tugikeskus

3 750,00

3 750,00

45 000,00

45 000,00

Viljandimaa

Viljandimaa Naiste Tugikeskus

4 166,00

4 166,00

50 000,00

49 992,00

Võrumaa

Võrumaa Naiste Tugikeskus

3 750,00

3 750,00

45 000,00

45 000,00

KOKKU

 

38 748,00

35 727,59

465 000,00

428 731,08

 

Vaidlustatud riigihange nr 189872  jätkus 2018. aasta kevadel, pakkumuste esitamise tähtaeg oli 20. aprill.

Hanketulemused tehti teatavaks 4. juunil 2018.

Riigihankega leitud teenusepakkujatega sõlmis SKA viieks kuuks lepingud alates 1. augustist 2018.

Riikliku teenuse osutajad vahetusid hanke tulemusel  viies piirkonnas.

Neist kolmes - Järvamaal, Läänemaal koos Hiiumaaga ja Lääne-Virumaal asusid riiklikku teenust osutama seal seni vabatahtliku töö ja annetuste toel riikliku teenuse osutajatega paralleelselt tegutsenud kohalikud naiste tugikeskused.

Jõgevamaal ja Raplamaal tegid teiste maakondade organisatsioonid piirmäärast odavamad pakkumised, mistõttu kohalikud teenuseosutajad jäid riikliku teenuse osutamisest kõrvale.

 

Maakond

Teenuseosutaja

Eeldatav maksumus vastavalt hanke tingimustele 5 kuud

Sõlmitud lepingu maksumus 5 kuud

Eeldatav maksumus aastas

Teenuse maksumus aastas vastavalt lepingule

Jõgevamaa

Naiste Tugi- ja Teabekeskus

18 750,00

16 762,50

45 000,00

40 230,00

Järvamaa

Virumaa Naiste Tugikeskus/ Järvamaa Naiste Tugikeskus

18 750,00

17 710,00

45 000,00

42 504,00

Läänemaa koos Hiiumaaga

Läänemaa Naiste Tugikeskus

20 830,00

20 830,00

49 992,00

49 992,00

Lääne-Virumaa

Virumaa Naiste Tugikeskus

20 830,00

19 695,00

49 992,00

47 268,00

Põlvamaa

Naiste Tugi- ja Teabekeskus

18 750,00

18 554,40

45 000,00

44 530,56

Raplamaa

Pärnu Naiste Tugikeskus

18 750,00

17 800,00

45 000,00

42 720,00

Saaremaa

Pärnu Naiste Tugikeskus

18 750,00

18 750,00

45 000,00

45 000,00

Valgamaa

Valgamaa Naiste Tugikeskus

18 750,00

18 750,00

45 000,00

45 000,00

Viljandimaa

Virumaa Naiste Tugikeskus/ Viljandimaa Naiste Tugikeskus

20 830,00

19 970,00

49 992,00

47 928,00

Võrumaa

Võrumaa Naiste Tugikeskus

18 750,00

18 750,00

45 000,00

45 000,00

KOKKU

 

193 740,00

187 571,90

464 976,00

450 172,56

 

Riigihangetes edukaks osutunud pakkumuste maksumus jäi pooltel juhtudel allapoole hanke piirmäära ja kogu SKA eelarves 2018. aastaks planeeritud raha ei kasutata teenuse osutamiseks ära.

 

Kulude kokkuhoiu tulemusena hakkasid mõnes maakonnas kogenud ja piirkonnas head koostöövõrgustikku omavate spetsialistide asemel ohvritele abi osutama uued vähese töökogemusega nõustajad. Samuti tähendab kulude kokkuhoid ohvrite jaoks seda, et naiste tugikeskuse teenust osutatakse väiksemates maakondades järjest enam distantsilt (näiteks pakutakse telefoni teel psühhoteraapiat, samuti toimub õigusnõustamine ainult sidevahendite kaudu või suunatakse abivajaja otse riigi õigusabi juurde).